A Város- és Faluvédők Szövetsége (Hungaria Nostra) 2018. évi szakmai programjainak terve

ide kattintva letölthetőA Város- és Faluvédők Szövetsége (Hungaria Nostra) 2017. évi
szakmai programjainak terve

A Város- és Faluvédők Szövetsége ( Hungaria Nostra) számára az alapvető feladatokat az Alapszabályban megfogalmazott célkitűzések és feladatok jelentik. Ezek, mint egyesületek szövetségétől a tagszervezetek összefogását, segítését, információkkal való ellátását követelik meg.
Mint szakmai célok mentén szerveződő civil szervezet, a Szövetség képviseli kulturális és természeti örökségünk, települési hagyományaink megőrzésének érdekeit és tevőlegesen is részt vállal abban, részben tagszervezetei közreműködésével, részben közvetlenül.
Ehhez szükséges:

- az általános ügyviteli feladatok mellett a segítő célokat is ellátó központi irodának a fenntartása,
- információs kiadványok megjelentetése,
- az értékek védelmének népszerűsítése,
- a szemlélet formálása,
- konkrét akciók szervezése,
- az örökségvédelem céljainak támogatása
- sokoldalú kapcsolatok kiépítése, ápolása.

A 2017. év konkrét szakmai feladatai:

1. A "Fiatalok az épített és természeti környezet védelméért" 2016. évi pályázatunk értékelése, ünnepélyes eredményhirdetésének megszervezése, kiállítás a kiemelkedő munkákból várhatóan:
2017. május 6. 10 h BTM Barokk Udvar. A 2017. évi pályázat kiírása.
Ifjúsági pályázat díjnyertes munkáinak vándoroltatása határon innen és túl az Europa Nostra kiállítási anyaggal együtt.
2. Podmanicky –díjasok VIII. Országos Találkozóján résztvétel, és Podmaniczky emléktábla koszorúzása
-Országos és regionális tapasztalatcserék, konferenciák szervezése:
- A Város-és Faluvédők XXXVI. Országos Találkozójának és Szakmai Konferenciájának megszervezése 2017.július 13.-15-ig Gyöngyösön. Podmaniczky-díjak, valamint Jubiláló Egyesületek Okleveleinek átadása, ajánlások megfogalmazása.
- Törekszünk arra, hogy az Országos Találkozó mellett több helyszínen regionális tapasztalatcserére kerülhessen sor. Támogatjuk, segítjük a szervező egyesületek munkáját.
3. Nyári Országos Városvédő Ifjúsági Táborok megrendezése
(2017. júliusában Szombathelyen, 2017. augusztusában Torockón )
4. Segítjük tagegyesületeinket az épített örökség helyi védelmének megszervezésében.
5. A Szövetség célkitűzéseihez kapcsolódó pályázatok megírása, beadása.
6.Az új örökségvédelmi szabályozásról tájékoztatás, vélemény nyilvánítás, visszajelzés a törvényhozásnak.
2017-ben kiemelt fontosságú a Településképi arculati kézikönyvre és a településkép védelméről szóló- a civil szervezetekkel kötelezően egyeztetendő - önkormányzati rendeletre vonatkozó szabályok, fogalmak, tudnivalók minél szélesebb körben történő megismertetése.
7. Az Europa Nostra kapcsolatok ápolása, a magyar részvétel biztosítása az Europa Nostra Tanácsában.
8.Képviselet a Virágos Magyarországért mozgalomban, tagegyesületeink aktiválása településük virágosítása érdekében .
Kapcsolattartás a határon túli, örökségvédelemmel foglalkozó magyar civil szervezetekkel.
9. A Szövetség WEB lapjának fejlesztése, folyamatos gondozása: www.hungarianostra.hu
10.. A Hungaria Nostra információs és dokumentációs központjának működtetése Kárászon.
11. Szorosabb együttműködés kialakítása más, országos és regionális hatókörű örökségvédő civil szervezetekkel.


12. Az Ifjúsági Szervezet munkájának támogatása.
13. A VFSZ központi feladatai megoldásába önkéntesek bevonása.
14. Az érdekérvényesítő feladatkör hangsúlyosabbá tétele.
15. Tagszervezetek megkeresése, taglétszám növelés, tagdíj bevételek növelése
16. Lehetőségekhez képest a költségek csökkentése.
16. Tagegyesületeink rendezvényein képviselet, tapasztalatcsere
17. A Budapesti Városvédő Egyesülettel közösen, a Szövetség népszerűsítése a Budapest XII. kerület Hegyvidék Önkormányzata által szervezett Karácsonyi vásáron
A Város- és Faluvédők Szövetsége (Hungaria Nostra) 2016. évi szakmai programjainak terve


A Város- és Faluvédők Szövetsége ( Hungaria Nostra) számára az alapvető feladatokat az Alapszabályban megfogalmazott célkitűzések és feladatok jelentik. Ezek, mint egyesületek szövetségétől a tagszervezetek összefogását, segítését, információkkal való ellátását követelik meg.
Mint szakmai célok mentén szerveződő civil szervezet, a Szövetség képviseli kulturális és természeti örökségünk, települési hagyományaink megőrzésének érdekeit és tevőlegesen is részt vállal abban, részben tagszervezetei közreműködésével, részben közvetlenül.
Ehhez szükséges:
- az általános ügyviteli feladatok mellett a segítő célokat is ellátó központi irodának a fenntartása,
- információs kiadványok megjelentetése,
- az értékek védelmének népszerűsítése,
- a szemlélet formálása,
- konkrét akciók szervezése,
- az örökségvédelem céljainak támogatása
- sokoldalú kapcsolatok kiépítése, ápolása.

A 2016. év konkrét szakmai feladatai:

1. A "Fiatalok az épített és természeti környezet védelméért" 2015. évi pályázatunk értékelése, ünnepélyes eredményhirdetésének megszervezése, kiállítás a kiemelkedő munkákból várhatóan:
2016. április 16. 10 h BTM Barokk Udvar. A 2016. évi pályázat kiírása.
2. Országos és regionális tapasztalatcserék, konferenciák szervezése:
- A Város-és Faluvédők XXXV. Országos Találkozójának és Szakmai Konferenciájának megszervezése 2016. augusztus 4.-6.-ig Várpalotán. Podmaniczky-díjak valamint Jubiláló Egyesületek Okleveleinek átadása, ajánlások megfogalmazása.
- Törekszünk arra, hogy az Országos Találkozó mellett több helyszínen regionális tapasztalatcserére kerülhessen sor. Támogatjuk, segítjük a szervező egyesületek munkáját.
3. Nyári Országos Városvédő Ifjúsági Táborok megrendezése
(2016. júliusában, 2016. augusztusában Torockón )
4. Segítjük tagegyesületeinket az épített örökség helyi védelmének megszervezésében.
5. A Szövetség célkitűzéseihez kapcsolódó pályázatok megírása, beadása.
6.Az új örökségvédelmi szabályozásról tájékoztatás, vélemény nyilvánítás, visszajelzés a törvényhozásnak.
7. Az Europa Nostra kapcsolatok ápolása, a magyar részvétel biztosítása az Europa Nostra Tanácsában.
8.Képviselet a Virágos Magyarországért mozgalomban, tagegyesületeink aktiválása településük virágosítása érdekében.
9. A Szövetség WEB lapjának fejlesztése, folyamatos gondozása: www.hungarianostra.hu ,
10.. A Hungaria Nostra információs és dokumentációs központjának működtetése Kárászon.
11. Szorosabb együttműködés kialakítása más, országos és regionális hatókörű örökségvédő civil szervezetekkel.
12. Az Ifjúsági Szervezet munkájának támogatása.
13. A VFSZ központi feladatai megoldásába önkéntesek bevonása.
14. Az érdekérvényesítő feladatkör hangsúlyosabbá tétele.
15.. Tagszervezetek megkeresése, taglétszám növelés, tagdíj bevételek növelése
16. Lehetőségekhez képest a költségek csökkentése.
16. Tagegyesületeink rendezvényein képviselet, tapasztalatcsere
17. A Budapesti Városvédő Egyesülettel közösen, a Szövetség népszerűsítése a Budapest XII. kerület Hegyvidék Önkormányzata által szervezett Karácsonyi vásáronA Város- és Faluvédők Szövetsége (Hungaria Nostra) 2015. évi szakmai programjainak terve


A Város- és Faluvédők Szövetsége ( Hungaria Nostra) számára az alapvető feladatokat az Alapszabályban megfogalmazott célkitűzések és feladatok jelentik. Ezek, mint egyesületek szövetségétől a tagszervezetek összefogását, segítését, információkkal való ellátását követelik meg.
Mint szakmai célok mentén szerveződő civil szervezet, a Szövetség képviseli kulturális és természeti örökségünk, települési hagyományaink megőrzésének érdekeit és tevőlegesen is részt vállal abban, részben tagszervezetei közreműködésével, részben közvetlenül.
Ehhez szükséges:
- az általános ügyviteli feladatok mellett a segítő célokat is ellátó központi irodának a fenntartása,
- információs kiadványok megjelentetése,
- az értékek védelmének népszerűsítése,
- a szemlélet formálása,
- konkrét akciók szervezése,
- az örökségvédelem céljainak támogatása
- sokoldalú kapcsolatok kiépítése, ápolása.

A 2015. év konkrét szakmai feladatai:

1. A "Fiatalok az épített és természeti környezet védelméért" 2014. évi pályázatunk értékelése, ünnepélyes eredményhirdetésének megszervezése, kiállítás a kiemelkedő munkákból .
(2015.május 16.szombat 10 óra BTM Barokk Udvar) A 2015. évi pályázat kiírása.
2. Országos és regionális tapasztalatcserék, konferenciák szervezése:
- A Város-és Faluvédők XXXIV. Országos Találkozójának és Szakmai Konferenciájának megszervezése 2015. július 2.-4.-ig Vésztőn. Podmaniczky-díjak valamint Jubiláló Egyesületek Okleveleinek átadása, ajánlások megfogalmazása.
- Törekszünk arra, hogy az Országos Találkozó mellett több helyszínen regionális tapasztalatcserére kerülhessen sor. Támogatjuk, segítjük a szervező egyesületek munkáját.
3. Nyári Országos Városvédő Ifjúsági Táborok megrendezése
(2015. júliusában Zirc Akli Majorban, 2015. augusztusában Torockón )
4. Segítjük tagegyesületeinket az épített örökség helyi védelmének megszervezésében.
5. A Szövetség célkitűzéseihez kapcsolódó pályázatok megírása, beadása.
6.Az új örökségvédelmi szabályozásról tájékoztatás, vélemény nyilvánítás, visszajelzés a törvényhozásnak.
7. Az Europa Nostra kapcsolatok ápolása, a magyar részvétel biztosítása az Europa Nostra Tanácsában.
8.Képviselet a Virágos Magyarországért mozgalomban, tagegyesületeink aktiválása településük virágosítása érdekében.
9. A Szövetség új WEB lapjának, és Facebook oldalának fejlesztése, folyamatos gondozása: www.hungarianostra.hu , Facebook: Városvédő Hungaria Nostra.
10.. A Hungaria Nostra információs és dokumentációs központjának működtetése Kárászon.
11. Szorosabb együttműködés kialakítása más, országos és regionális hatókörű örökségvédő civil szervezetekkel.
12. Az Ifjúsági Szervezet munkájának támogatása.
13. A VFSZ központi feladatai megoldásába önkéntesek bevonása.
14. Az érdekérvényesítő feladatkör hangsúlyosabbá tétele.
15.. Tagszervezetek megkeresése, taglétszám növelés, tagdíj bevételek növelése
16. Lehetőségekhez képest a költségek csökkentése.
16. Tagegyesületeink rendezvényein képviselet, tapasztalatcsere
17. A Budapesti Városvédő Egyesülettel közösen, a Szövetség népszerűsítése a Budapest XII. kerület Hegyvidék Önkormányzata által szervezett Karácsonyi vásáronA Város- és Faluvédők Szövetsége (Hungaria Nostra) 2014. évi szakmai programjainak terve


A Város- és Faluvédők Szövetsége számára az alapvető feladatokat az Alapszabályban megfogalmazott célkitűzések és feladatok jelentik. Ezek, mint egyesületek szövetségétől a tagszervezetek összefogását, segítését, információkkal való ellátását követelik meg.
Mint szakmai célok mentén szerveződő civil szervezet, a Szövetség képviseli kulturális és természeti örökségünk, települési hagyományaink megőrzésének érdekeit és tevőlegesen is részt vállal abban, részben tagszervezetei közreműködésével, részben közvetlenül.
Ehhez szükséges:
- az általános ügyviteli feladatok mellett a segítő célokat is ellátó központi irodának a fenntartása,
- információs kiadványok megjelentetése,
- az értékek védelmének népszerűsítése,
- a szemlélet formálása,
- konkrét akciók szervezése,
- az örökségvédelem céljainak támogatása
- sokoldalú kapcsolatok kiépítése, ápolása.

A 2014. év konkrét szakmai feladatai:

1. A "Fiatalok az épített és természeti környezet védelméért" 2013. évi pályázatunk értékelése, ünnepélyes eredményhirdetésének megszervezése, kiállítás a kiemelkedő munkákból .
(2014. április 12.szombat 10 óra BTM Barokk Udvar) A 2015. évi pályázat kiírása.
2. Országos és regionális tapasztalatcserék, konferenciák szervezése:
- A Város-és Faluvédők XXXIII. Országos Találkozójának és Szakmai Konferenciájának megszervezése 2013. július 9.-12.-ig Mezőkövesden. Podmaniczky Díjak valamint Jubiláló Egyesületek Okleveleinek átadása, ajánlások megfogalmazása.
- Törekszünk arra, hogy az Országos Találkozó mellett több helyszínen regionális tapasztalatcserére kerülhessen sor. Támogatjuk, segítjük a szervező egyesületek munkáját.
3. Nyári Országos Városvédő Ifjúsági Táborok megrendezése
(2014. júliusában Mezőkövesden, 2014. augusztusában Torockón)
4. Segítjük tagegyesületeinket az épített örökség helyi védelmének megszervezésében.
5. A Szövetség célkitűzéseihez kapcsolódó pályázatok megírása, beadása.
6. Az Europa Nostra kapcsolatok ápolása, a magyar részvétel biztosítása az Europa Nostra Tanácsában.
7.Képviselet a Virágos Magyarországért mozgalomban, tagegyesületeink aktiválása településük virágosítása érdekében.
8. A Szövetség új WEB lapjának fejlesztése, folyamatos gondozása: www.vfsz.shp.hu valamint a régi www.hungarianostra.hu WEB lappal való egyesítése
9.. A Hungaria Nostra információs és dokumentációs központjának működtetése Kárászon.
10. Szorosabb együttműködés kialakítása más, országos és regionális hatókörű örökségvédő civil szervezetekkel.
11. Az Ifjúsági Szervezet munkájának támogatása.
12. A VFSZ központi feladatai megoldásába önkéntesek bevonása.
13. Az érdekérvényesítő feladatkör hangsúlyosabbá tétele.
14. A Budapesti Városvédő Egyesülettel közös résztvétel, a Szövetség népszerűsítése a Budapest XII. kerület Hegyvidék Önkormányzata által szervezett Karácsonyi vásáronA Város- és Faluvédők Szövetsége (Hungaria Nostra) 2013. évi
szakmai programjainak terve


A Város- és Faluvédők Szövetsége számára az alapvető feladatokat az Alapszabályban megfogalmazott célkitűzések és feladatok jelentik. Ezek, mint egyesületek szövetségétől a tagszervezetek összefogását, segítését, információkkal való ellátását követelik meg.
Mint szakmai célok mentén szerveződő civil szervezet, a Szövetség képviseli kulturális és természeti örökségünk, települési hagyományaink megőrzésének érdekeit és tevőlegesen is részt vállal abban, részben tagszervezetei közreműködésével, részben közvetlenül.

Ehhez szükséges:
- az általános ügyviteli feladatok mellett a segítő célokat is ellátó központi irodának a fenntartása,
- információs kiadványok megjelentetése,
- az értékek védelmének népszerűsítése,
- a szemlélet formálása,
- konkrét akciók szervezése,
- az örökségvédelem céljainak támogatása
- sokoldalú kapcsolatok kiépítése, ápolása.

A 2013. év konkrét szakmai feladatai:

1. „Gyerekek az épített és természeti környezetért” című kiadványunk IV. kötetének megjelentetése.
2. A "Fiatalok az épített és természeti környezet védelméért" 2012. évi pályázatunk értékelése, ünnepélyes eredményhirdetésének megszervezése, kiállítás a kiemelkedő munkákból .
(2013. április 20. BTM Barokk Udvar) A 2013. évi pályázat kiírása.
3. Országos és regionális tapasztalatcserék, konferenciák szervezése:
- A Város-és Faluvédők XXXII. Országos Találkozójának és Szakmai Konferenciájának megszervezése 2013. július 11.-13.-ig Nyíregyházán. Podmaniczky Díjak átadása, ajánlások megfogalmazása.
- Törekszünk arra, hogy az Országos Találkozó mellett több helyszínen regionális tapasztalatcserére kerülhessen sor. Támogatjuk, segítjük a szervező egyesületek munkáját.
4. Nyári országos városvédő ifjúsági táborok megrendezése
2013. július 14.-21. Zánka, 2013. augusztus 7.-14. Torockó
5. Segítjük tagegyesületeinket az épített örökség helyi védelmének megszervezésében.
6. A Szövetség célkitűzéseihez kapcsolódó pályázatok megírása, beadása.
7. Az Europa Nostra kapcsolatok ápolása, a magyar részvétel biztosítása az Europa Nostra Tanácsában.
8. A Virágos Magyarországért mozgalomba történő képviselet, tagegyesületeink aktiválása településük virágosítása érdekében.
9. A Szövetség új web-lapjának fejlesztése, folyamatos gondozása: www.vfsz.shp.hu
10. A Hungaria Nostra információs és dokumentációs központjának működtetése Kárászon.
11. Szorosabb együttműködés kialakítása más, országos és regionális hatókörű örökségvédő civil szervezetekkel.
12. Az Ifjúsági Szervezet munkájának támogatása.
13. A VFSZ központi feladatai megoldásába önkéntesek bevonása.
14. Az érdekérvényesítő feladatkör hangsúlyosabbá tétele.Keresés a honlapon