Szekciók ajánlásai

2018. SzombathelyAz ifjúsági szekció tevékenységének összefoglalása:

A szekció résztvevői egyöntetűen hangsúlyozták a város- és faluvédő tevékenység során az ifjúság szerepének fontosságát. Összefoglalásra került a Város- és Faluvédők Szövetségének ifjúsági feladatrendszere (pályázatok kiírása és lebonyolítása, díjátadás és kiállítások megszervezése, könyv megjelentetése a gyerekek munkáiból, országos és nemzetközi táborok indítása évről-évre). Pozitív példák hangzottak el a helyi egyesületek által szervezett táborokról, valamint a helyi ifjúsági tagozatok működéséről (Cegléd-Sümeg, Komló, Martfű, Ságújfalu, Tapolca, Törökszentmiklós,Vésztő).
A szekció résztvevői kiemelték az ifjúsági táborok eredményeit, hasznosságát, hiszen ezek során gyarapszik a résztvevők hely- és honismerete, közösségi életre és összefogásra való nyitottsága, segítséget nyújtanak egymásnak, közben jókedvűen hasznos tevékenységet végeznek a saját kétkezi munkájukkal.
A legfontosabb ajánlások:

1. Támogassa a Szövetség továbbra is a helyi táborok szervezését – akár két vagy több egyesület közös szervezésében.
2. Pályázati támogatás segítségével az országos városvédő táborokról szóló összefoglaló segédkönyv kiadása, mellyel további ötleteket és módszertani segítséget lehet adni a helyi szervezetek számára.
3. A Szövetség honlapja és a facebook oldalai segítségével törekedjen minden tagegyesület megosztani az aktuális híreit, információit a fiatalok városvédő tevékenységével kapcsolatban..
4. Gyűjtse össze, vegye fel a kapcsolatot a Szövetség azokkal az ifjúsági tagozatokkal, amelyek a falu- és városvédő egyesületek mellett működnek a település értékeinek megmentése érdekében.

Pinczésné Kiss Klára szekcióvezető


A képző- és iparművészeti szekció - 2018.

1. Az ipari örökség témájához kapcsolódó gazdag épületállomány megőrzése, valamint az ipari termelés alól már kivont épületek hasznosítását, kulturális és közművelődési célra való felhasználását kiemelten ajánlja a szekció.

Az ipari örökségünk a pozitív példák ellenére folyamatosan pusztul. A jó hasznosítási példák bemutatása lehetőség az emlékek megismertetésére, egyben ösztönzőleg hathat a megmentésükre. A szekció ajánlja a nehéziparhoz kötődő ipari műemlékek bemutatására a Vas Kultúra útja nemzetközi kulturális úrvonalat.

2. A már létező Szent Márton országos adatbázis bővítése a Kárpát-medence teljes területére kiterjedő képző- és iparművészeti művészeti alkotásokkal, a Szent Márton-kultusz mind teljesebb megismerését szolgája, amit a szekció ajánlja
A Szent Márton-emlékek megismertetése az ifjúság számára, amely a helyi és európai identitás erősítését szolgálhatja a fiatalok számára.
A Szent Márton-kutatás példája nyomán, más régiók kiemelt szentjeinek vizsgálata, és bemutatása hasonló eredményre vezethet.


Millisits Máté
művészettörténész
művelődéstörténész
szekcióvezető


TELEPÜLÉSI ARCULATI SZEKCIÓ AJÁNLÁSAI:

- Településeink arculatai, élettereink legfontosabb részei közé tartoznak!

- Az arculati kézikönyvek elkészültével lehetőség nyílt a települések sajátos karaktereinek és épített értékeinek a megóvására.

- Az arculati kézikönyvek ajánlásai jó alapot biztosíthatnak a kortárs építészeti törekvésekhez.

- A kézikönyv akkor válhat közkincsé, ha a lakosság teljesen megismeri

- A kézikönyv ajánlásai akkor lesznek eredményesek, ha azokat az építésztervezők és a hatóságok megismerik.

- A kézikönyvek ajánlásai és az értékvédelmi rendeletek legalább kétévente kerüljenek felülvizsgálatra.

- A településeknek és a kormányzatnak a helyi értékek megóvása érdekében anyagi ösztönző támogatási lehetőségeket kell kidolgozniuk, adókedvezmények formájában is.

- Az arculati kézikönyvek értékvédelmi részei kerüljenek be az iskolai oktatásba.

- A kézikönyvek használhatósága érdekében teljesedjék ki a főépítészi hálózat, amely garantálhatja a rendeletek hatékonyságát.

- A Hungaria Nostra tagegyesületei vegyék gondozásba az arculati kézikönyveket.

- A településeken a helyi védett épületek legyenek táblákkal megjelölve.

- A TAK-ban az eddiginél nagyobb teret kapjon a települések múltbéli fejlődésének szakmai elemzése és az, hogy milyen szempontok alapján kívánatos annak jövőbeli, fenntartható fejlődése.

- A kézikönyvek ne kerüljenek az önkormányzatok fiókjaiba!


Összeállította:

Kerner Gábor
Szekció vezetőSzekciók ajánlásai

2017. Gyöngyös


Ifjúsági szekció

Az ifjúsági szekció a Szövetség ifjúsági pályázati rendszerét, táborát és a tagegyesületek ezirányú tevékenységét foglalta össze. Hallhattunk beszámolót a Város- és Faluvédő Szövetség 25. országos táboráról és a tagegyesületek által szervezett helyi táborokról és egyéb ifjúsági tevékenységéről, ötleteikről.
A résztvevők által megfogalmazott ajánlások:
valamennyi tagegyesület törekedjen a gyerekek és a fiatalok városvédő tevékenységbe történő bevonására
ötletekkel, tanácsokkal tudjuk egymást segíteni – ennek komoly eszköze lehet a Szövetség honlapja, melyre kérjük, minden érintett szervezet küldje meg a legfontosabb, mások számára is használható, hasznosítható információit
a több mint 25 éve működő ifjúsági pályázat megújítása és szélesebb körben való megismertetése érdekében projektterv készül, melynek tervezete bemutatásra is került
kiemelt fontosságú az ifjúsági munka tekintetében a megfelelő anyagi háttér megteremtése, melynek elősegítése érdekében a pályázati lehetőségeket, valamint a szponzori támogatásokat meg kell keresni.Képző- és Iparművészeti szekció

A Kárpát-medence kulturális örökségének kiemelt részét képezik a temetők, melyek fontos helytörténeti értékkel is bírnak. Ezek a temetők, részei egy-egy települési összetartozásának, azért jelen korunk feladata ezek méltó megőrzése. Magyarországon található több elhanyagolt állapotú zsidó temető megújítás elképzelhetetlen jelentős kormányzati támogatás nélkül. Örvendetes , hogy ez folyamat már elindult, viszont elodázhatatlan, különösen vidéken a források hozzárendelése a pusztulás megállítása érdekében. Az épített és a természeti környezet védelmére létrejött civil szervezetek, lelkiismeretes önkéntes munkával vesznek részt az értékmentő folyamatban, ugyanakkor ez a munka nem helyettesíti egy nagyobb, központi, átfogó a zsidó temetőket érintő program megvalósítást.


Értéktár szekció ajánlásai
szekcióelnök: Domjánné Dr. Nyizsalovszki Rita

Az értéktár szekció a települési értéktárak létrehozásának, aktualizálásának és kommunikálásának, valamint az értéktárak szemléletformálásban betöltött szerepének kérdéseivel foglalkozott. A szekcióban 2 előadás hangzott el.
A résztvevők által megfogalmazott ajánlások:
1. A civilszervezeteknek a helyi értékek felkutatásában, összegyűjtésében és rendszerezésében való eddigi tevékenységét értékelni kell valamint elősegíteni, hogy ezek a szervezetek továbbra is hatékonyan résztvehessenek az értéktári munkában.
2. A fiatal (általános és középiskolás) generáció bevonása rendkívül fontos az értéktári munkába.
3. Az értéktári elemeket a fiatal generációk számára érthető és hozzáférhető módon kell kommunikálni.
4. Minden egyesület motiválja a fiatalokat az országos pályázatokon való részvételre.
5. Az oktatásban-nevelésben hangsúlyosabban jelenjen meg a helyi értékek megismerése és bemutatása.
6. Az ebben résztvevő pedagógusok, nevelők számára legyen megteremtve a szakmai továbbképzés lehetősége.
7. Támogatni kell az értékek megjelenését a települési honlapokon.
8. Az értéktári bizottsági munkához hangsúlyosabb kormányzati és önkormányzati támogatásra van szükség.A VÉSZTŐI XXXIV. ORSZÁGOS TALÁLKOZÓ ÉS SZAKMAI KONFERENCIA
Ajánlásai


(ide kattintva letölthető)"A homokba szőtt város" XXXII. Országos találkozó, Nyíregyháza

A találkozón született ajánlások ide kattintva letölthetők.

A 2012. évi kecskeméti országos találkozó ajánlásai.A 2011. évi budaörsi országos találkozó ajánlásai.2014. évi Mezőkövesdi országos találkozó

A SZÖVETSÉG XXXIII. MEZŐKÖVESDI ORSZÁGOS TALÁLKOZÓJA ÉS SZAKMAI KONFERENCIÁJA AJÁNLÁSAI

(ide kattintva letölthető)A 2009. évi rácalmási országos találkozó ajánlásai.Keresés a honlapon