Új pályázat!!!
2021.12.13.

FIATALOK AZ ÉPÍTETT ÉS TERMÉSZETI KÖRNYEZET VÉDELMÉÉRT
1991 - PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - 2022.
8 éves kortól 18 éves korig

Kiírásra került a "Fiatalok az épített és természeti környezet védelméért" c. pályázat

FIATALOK AZ ÉPÍTETT ÉS TERMÉSZETI KÖRNYEZET VÉDELMÉÉRT
2021 - PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - 2022.
8 éves kortól 18 éves korig

Mint 31 éve minden évben, ismét arra vagyunk kíváncsiak:
MELYIK AZ A NEVEZETES, SZERINTED MEGŐRZÉSRE MÉLTÓ ÉPÍTETT VAGY TERMÉSZETI ÉRTÉK, CSALÁDI EMLÉK VAGY TÁRGY A KÖRNYEZETEDBEN, TELEPÜLÉSEDEN, AMELYRE A LEGBÜSZKÉBB VAGY ÉS AMIT A BARÁTAIDNAK IS SZÍVESEN MEGMUTATNÁL? VOLT-E KÖRNYEZETEDBEN OLYAN SZEMÉLYISÉG, AKI AZ ÉPÍTETT ÉS TERMÉSZETI KÖRNYEZET SZELLEMI ÉS TÁRGYI EMLÉKEIT, ÉRTÉKEIT GAZDAGÍTOTTA? ÍRD MEG, FOTÓZD VAGY RAJZOLD LE NEKÜNK, MI A LEGJOBBAKAT KIÁLLÍTJUK!

A DÍJAZOTTAKNAK KÖNYV ÉS EGYÉB AJÁNDÉKTÁRGYAK KERÜLNEK KIOSZTÁSRA
A FŐDÍJASOK EGY REMEK CSAPATBAN ÉRDEKES ÉRTÉKMEGŐRZŐ MUNKÁBAN VEHETNEK RÉSZT NYÁRON A RÁDAY MIHÁLY VÁROS- ÉS FALUVÉDŐ SZÖVETSÉG ÁLTAL SZERVEZETT Országos Ifjúsági Örökségvédő Táborban!

Bátran fogalmazd meg gondolataidat akár képzőművészeti alkotásban, akár versben, akár prózában, akár egy CD-re rögzített zenei alkotásban.
Önálló megfigyeléseket, önálló véleményeket várunk!
(Amennyiben lehetőségetek van rá, kérjük digitálisan is küldjétek el pályamunkátokat!)

Az írásos pályaművek terjedelme 5-15 A/4-es oldal lehet mellékletek nélkül. A pályaművek értékét növelhetik a témához kapcsolódó fotók, rajzok, térképvázlatok. Fontos követelmény a dolgozatokhoz felhasznált források felsorolása!

A képzőművészeti pályázatok tetszőleges technikával készülhetnek. (max A/2 méretig)

Makettek benyújtására nincs lehetőség.

Pályázni lehet egyénileg és csoportosan is.
A pályázatok elbírálása korcsoportonként és témakörönként külön-külön történik.
A pályázatokon kérjük olvashatóan írjátok a neveteket, életkorotokat,
iskolátok nevét, címét, vagy lakcímeteket, e-mail címet, esetleg telefonszámotokat!

A pályázatok benyújtási határideje: 2022 március 31.

Címünk: Ráday Mihály Város- és Faluvédő Szövetség
1126 Budapest, Böszörményi út 13. földszint 5.

Az irodában személyesen is átvesszük a pályázatokat előzetes egyeztetés szerint 2022. március 31-én 20.00 óráig , postán – postabélyegzővel igazoltan – 2022. március 31-én 24.00 óráig kérjük feladni.

A beérkezett pályaművek a Szövetség tulajdonát képezik, visszaszolgáltatásuk egyedi kérelem alapján lehetséges.

A pályázatok értékelésére 2022 tavaszán kerül sor, a díjátadó ünnepség és a legjobb pályamunkákból összeállított kiállítás ezt követően
lesz Budapesten a Budapesti Történeti Múzeumban.
A pályázatokkal kapcsolatban bővebb felvilágosítás a Szövetség irodájában
Tel.: 06-20-771-21-75, illetve e-mail-en: hungarianostra.iroda@gmail.com elérhetőségeken.Ráday Mihály, a Város- és Faluvédők Szövetségének (Hungaria Nostra ) örökös tiszteletbeli elnöke emlékére


Évek óta emlegette, le kellene mondani, majd tiszteletbeli elnökként, egy alkalmas új vezetőt támogatva szolgálni tovább a négy évtizede életre hívott mozgalmat. Mindig lebeszéltük erről. Együtt kerestünk, de nem találtunk a feladatra alkalmas, hozzá méltó vállalkozót… Azután ez év tavaszától drámai gyorsasággal alakultak az események: még láthatta az általa kiválasztott új iroda csaknem kész, felújított helyiségeit a Böszörményi út 13-15 sz. ház földszinti üzletsorán, de a végleges hivatalos ingatlancsere okmányokat már – a kórházban – nem tudta aláírni…
Személyesen először valamikor az 1980-as évek elején találkoztunk az egyik országos városvédő találkozón. (Hódmezővásárhelyen 1976-ban hoztuk létre az ÉTE keretein belül működő városszépítő bizottságunkat, abból született meg 1984-ben – központi akaratra – a már hivatalos civil szervezetként bejegyzett Hódmezővásárhelyi Városvédő és Szépítő Egyesület.) Természetesen a televízióból ismerve, már mindenki ismerősének, a városvédők vezetőjének, fiatal apostolának tekintette őt, ösztönzésére sorban alakultak meg a kis és nagy települések város- faluvédő, sok helyen egyszerűen csak szépítő elnevezésű egyesületei. Ismert, hogy a három T jegyében akkor már a harmadik, a „támogatott” kategóriába soroltak bennünket. A Hazafias Népfront szárnyai alatt, támogatva, alakítottuk meg 1986. május 28-án a Város- Község Védő és Szépítő Egyesületek Szövetségét. Bár mindenki tudta, hogy Ráday Mihály az „alapító atya”, az elnök a Népfront delegáltja, S .Hegedűs László lett, Mihály alelnöki címet kapott. Továbbra is ő maradt a mozgalom lelke, szellemi vezetője. Az elnök, mindannyiunk „Laci bácsija”, mintegy ügyvezetőként gondoskodott a szervezet törvényes működéséről, anyagi biztonságáról. Jóval a rendszerváltás után, 2001-ben vette át Mihály az elnöki posztot. (1991-től a szövetség Város- és Faluvédők Szövetsége (Hungaria Nostra ) néven működik. Az Europa Nostra ebben az évben vette fel rendes tagjai sorába. )
Az 1981-ben Szombathelyen tartott első országos találkozót követő V., szarvasi konferencián vállaltuk el a következő, 1986-os megrendezését, mely egyúttal a tavasszal létrehozott Szövetség első országos tanácskozása címmel vonult be a mozgalom történetébe. Háromnapos, emlékezetes rendezvény volt, a város, a megye, minisztériumok, központi szakmai szervezetek vezetőivel, munkatársaival, közel 100 egyesület mintegy 300 küldöttével. Egyesületünk, a várossal együtt a vendéglátó szerepet töltötte be. Ráday Mihály a második napi ünnepi fogadáson, számára váratlan, különös felkérést kapott: a rendezvény helyszínének, a háborút követően Béke Szállónak elnevezett műemlék épület eredeti nevének visszaadásához kérte fel a városi tanács elnöke, hogy Mendele Ferenc OMF igazgatóval együtt, vállalják el a keresztapa szerepet. Természetesen vállalták. Emlékezetes ünneplés követte a bejelentést.
2019-ig, a XXXVIII-ig megszakítás nélkül, évente rendezték meg a Szövetség egyesületei az országos találkozókat, egy kivételével valamennyit Mihály vezette, ő volt a főszereplő, ő foglalta össze a szekciók ajánlásait, gondoskodott a Szövetség irodáján keresztül azok szétküldéséről, a különböző állami szervezetek részére. Bár az „Unokáink sem fogják látni” című műsorát 30 évi rendszeres adást követően 2010-ben leállították, a találkozókon, a résztvevők közötti beszélgetések során állandó témaként szerepeltek a bemutatott példák, esettanulmányok. Több generáció nőtt fel a műsorokon, ma már unokáink is emlékeznek „Rádayra”, tudják, hogy ez a név egyet jelent épített örökségünk, múltunk megismerésének, megőrzésének, esetenként helyreállításának, ezúton szépítésének feladatával, kötelezettségével. Az ő neve élteti napjainkban is a negyven éve kiszélesedett mozgalmat. Remélhetően a járványt követően 2022-ben ismét rendezünk országos találkozót és szakmai konferenciát, ezúttal Kiskunhalas lesz a házigazda.
Ráday Mihály, az általa vezetett Szövetség nevéhez fűződik az 1992 óta évenként megrendezett országos, városvédő ifjúsági táborok megrendezése, a találkozókhoz hasonlóan más-más település, egyesület közreműködésével, az adott helyszíneken kapott helyreállítási, karbantartási örökségvédő munkákkal. Természetesen a táborokban résztvevők amellett, hogy délelőttönként dolgoznak, délutánonként az adott történeti, szűkebb és tágabb környezettel is megismerkednek, kirándulnak, előadásokat hallgatnak. Eddig minden tábor várva várt esemény volt Elnök Úr látogatása, a vele történő beszélgetés. Mindenkit megragadott közvetlensége, építészettörténeti, művészettörténeti felkészültsége, kedves humora, közösségteremtő egyénisége.
Az országos táborokba nem lehet egyszerűen jelentkezni, feliratkozni. 1991 óta évenként, Fiatalok az épített és természeti környezet védelméért címmel pályázatot ír ki a Szövetség, a több kategóriában díjazott, legjobb munkákat a Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeumában megrendezett kiállításokon mutatjuk be, a díjazottak jogosultak a nyári táborokban részt venni. Természetesen a kiállítások ötlete, a megnyitók is Ráday Mihály nevéhez kötődnek. Sajnos ebben az évben már csak némán, tisztelettel emlékezhettünk személyére.
Mindenképp említést kell tenni legtiszteltebb példaképének, Podmaniczky Frigyes báró születésnapjának évenkénti megünnepléséről, a nagy előd nevével jelzett díjról, melyet Mihály kezdeményezésére a Szövetség alapított. A tagegyesületek javaslatait elbíráló Országos Választmány javaslatára évente 10 – 15 személy (szervezet) részére adományozott díjat általában az országos találkozókon, az ünnepi fogadásokon személyesen adta át (eddig), mely esemény minden díjazott számára különleges jelentőséggel bír. Nagyon sokan az állami kitüntetésekkel azonos értékűnek tartják… Idén, június 18-án, – egy hónappal halála előtt – megrendülten hallgattuk a Podmaniczky-emléktábla előtt, koszorúzáskor elmondott szavait, láttuk, ahogy nagybetegen, minden erejét összeszedve feljön a könyvtár lépcsőin a díjátadásra és átadja a 2020., 2021. évi díjakat. Sohasem felejti el ezeket a perceket senki, aki ott volt.
A napi elnöki teendők mellett természetesen igyekezett mindenhova elmenni, előadást tartani, részt venni, ahová meghívták. Esemény bőven akadt. Mindenütt számítottak rá, mindenütt kitüntetésnek vették megjelenését. Itthoni és határon túli örökségvédő szervezeteknél egyaránt. Az elmúlt húsz évben volt szerencsém vele együtt részt venni a Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság évenkénti Partiumi Honismereti Konferenciáin. Hihetetlen népszerűség övezte mindig, idén szeptemberben megrendülten emlékeztünk meg haláláról, személyéről. Bár az egész Partiumot bejártuk, kedvence Ady városa, Nagyvárad maradt. Valahány alkalommal Váradra kerültünk, az első alkalommal – Péter I. Zoltán helytörténész, író, mérnök barátjával – a Fekete Sas Palotához vezetett utunk, aztán a többi belvárosi palotához, kávéházakhoz. Lelkesedett Nagyváradért, ez a városról Péter I. Zoltánnal készített filmjük is hűen tükrözi. A városról írt cikkeiért, filmjeiért, a városi műemlékek megóvása, helyreállítása érdekében kifejtett tevékenységét elismerve 2018-ban a II. alkalommal megszervezett A Holnaposok irodalmi Fesztivál keretében a megyei RMDSZ ügyvezető elnöksége által alapított Rimanóczy-díjban részesült. A Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Bizottság Fényes Elek díjat adományozott életműve elismeréséül.
Az egykori műemlékesek (OMF, OMvH, KÖH) nevében mindenképp szólnom kell Ráday Mihály tevékenységének műemlékvédelmi, örökségvédelmi jelentőségéről. Főleg „tévés”időszakában (30 év) valóságos társadalmi, közvetítő szerepet töltött be a Hivatal és a műemlékeket féltő polgárok, a felügyelők és a tulajdonosok, önkormányzatok között. Ha Rádaynak írtak, mindenképp a hivatalhoz került panaszuk. Még akkor is, ha nem került műsorba ügyük. Munkatársával nem hagyták, hogy elsikkadjon bármely hozzájuk érkezett bejelentés, panasz. A felügyelőknek sok esetben elég volt megemlíteni, hogy a TV-ből Ráday írt valamely ügyben, megelőzhető volt a hosszas hivatalos eljárás.
Persze országos ügyekben nem mindig vált be e módszer. De számos lakóépület, kúria, kastély, park, emléktábla stb. megmenekülésében meghatározó volt Ráday Mihály közreműködése. Szólni kellene még a különböző szakmai konferenciákon való szerepléséről, kritikus, egyben építő hozzászólásairól, az örökségvédelemmel foglalkozó különböző szakterületeket képviselő kollégákkal való baráti kapcsolatokról, haláláig töretlen népszerűségéről. Remélhetően még lesz alkalom a bővebb megemlékezésre.
A Város- És Faluvédők Szövetsége szeptember 28-i Közgyűlésén Ráday Mihály részére az Örökös Tiszteletbeli Elnök címet adományozta. A tisztújító választást követően újjáalakult Közgyűlés a Szövetség elnevezését Ráday Mihály Város- és Faluvédő Szövetségre változtatta.
Az általa kijelölt utat követve emlékét tisztelettel megőrizzük.

Széphegyi László
(A cikk a Budapest folyóirat különszámában (emlékszám) november 17-én jelent meg.)A 2019 – 2020. évi, Fiatalok az épített és természeti környezet védelméért pályázat nyertesei

Kedves Pályázók, kedves Fiatal Városvédő Barátaink!

A Város- és Faluvédők Szövetségében ( Hungaria Nostra ) mint az elmúlt 29 évben, idén is nagy örömmel fogadtuk mindannyian, mennyi szép, értelmes, érdekes és tartalmas anyagot kaptunk tőletek, illetve szüleitektől, tanáraitoktól, több település városvédő egyesületétől, akiknek ezúton is köszönjük az értő segítségét, fáradozását.
A vírus okozta helyzet felborította több évtizedes gyakorlatunkat, a zsűrizés megszervezése sem volt egyszerű és végül a kiállítást sem tudtuk megrendezni. A tervek szerint – a hagyományoknak megfelelően - a Budai Várban vártunk volna Benneteket tavasszal az ünnepélyes díjkiosztón és kiállításmegnyitón, de a járvány miatt el kellett ezt halasztani őszre, végül december elejére. Sajnos egyik alkalommal sem sikerült megrendezni, de reménykedünk abban, hogy ezt pótolni tudjuk majd jövő nyár elején.
Az viszont jó hír, hogy legalább a honlapunkról és Hírlevelünkből értesülhettek az eredményekről, arról, hogy a közel kétezer beérkezett munka közül kiválasztott, legjobbnak ítélt pályázatok alkotói milyen díjat, jutalmat nyertek, és ha a vírus helyzet engedi, 2021-ben a budavári kiállítás megnyitóján jelentkezhettek a nyári városvédő táborba is, ahol szívesen látunk Benneteket.

Szeretettel gratulálunk a nyerteseknek. Valamennyi pályázót arra bíztatjuk, induljon a következő pályázaton is, reméljük, hogy találkozunk munkáitokkal a jövőben is.

Ráday Mihály
elnökPartium hírlevél 2021. 1. szám.VFSZ által kiírt "Fiatalok az épített és természeti környezet védelméért" c. pályázat(dolgozatok) nyertesek listája 2019-2020.VFSZ által kiírt "Fiatalok az épített és természeti környezet védelméért" c. pályázat (makettek)nyertes nyermekek listájaVFSZ által kiírt "Fiatalok az épített és természeti környezet védelméért" c. pályázat (képzöművészeti pályázatok) nyertes gyermekek listája 201-2020.A beszámoló elfogadásának 2021. évi szabályai. ide kattintva letölthetők.Megjelent a Város és Faluvédők Szövetsége 2020. évi III. hírlevele! Ide kattintva letölthető.Az ICOMOS nyilatkozata a terveztett tatai beruházással kapcsolatban itt letölthetőHír a tatai városvédők Öreg tóért folytatott küzdelméről.
A cikk ide kattintva elérhető.A 2020. évi gyermektáborral kapcsolatos szabályok itt elérhetők!Megjelent a Parciumi és Bánsági Műemlék és Emlékhely Társaság Honismereti lapjának 2020. és I. száma
2020. április 18-án elhunyt, Péter I. Zoltán Podmaniczky-díjas nagyváradi újságíró, helytörténész, tucatnyi könyv szerzője

Nekrológja ide kattintva letölthető.Városvédő hírek Martfűről
(kattintva megjelenik az oldal)

Az Építészfórum cikke az idei Podmaniczky díjasokról
Podmaniczky díj átadó rendezvény 2017

Városszépítő szervezetek tanácskoztak Szombathelyen

Tapolca, Sümeg, Keszthely, Sopron, Kaposvár, Várpalota és Mosonmagyaróvár városvédő és városszépítő egyesületeinek képviselői érkeztek arra a regionális találkozóra, amelyet immár második alkalommal szervezett meg a Szombathelyi Szépítő Egyesület.

A Berzsenyi Dániel Könyvtárban tartott tanácskozásról készült hírt e sorokra kattintva elolvashatja.KIS-HOBOL
A kőkereszt és a harangláb


Szigetvár közelében, 1830-ban megalakult egy kicsinyke község, Kis-Hobol (korábban Kis
Hoboly), mely települést betelepülő német és magyar téglaégetők és zsellérek alapították.
Történetéről, emlékéről alig lehet leírásokat találni.

A helyszínen készített fényképeimmel és további kutatásokból szerzett információval
szeretnék ezúton emléket állítani a község kőkeresztjének és a haranglábnak, emléket állítva
ezzel a valamikori Kis-Hobol községnek is.
(az írás ide kattintva letölthető)
Ráday Mihály kitüntetése

Ráday Mihály augusztus 31-én az idén éppen 25 éves megalapítását ünneplő Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Bizottság Fényes Elek-díját vehette át Érsemjénben a XXIV. Partiumi Honismereti Konferencián.

Ezt a díjat azok kapják meg, akik kimagasló eredményt értek el a helytörténeti kutatásban, a hagyományok ápolásában, a honismereti nevelésben, valamint az egyesületi munkában.

Nem ez az első alkalom, hogy a határokon túl élő magyarság elismeri a városvédő munkásságát. A Nagyvárad legendás városépítészeiről, apáról és fiúról, idősebb és ifjabb Rimanóczy Kálmánról elnevezett díjat 2013-ban alapították és első alkalommal Rádaynak ítélték, majd adták át a legendás városban éppen öt éve.


Gratulálunk elnök úrnak a Szövetség tagjai nevében!Kedves Civil szervezeti vezetők, munkatársak!


FELHÍVJUK SZÍVES FIGYELMETEKET, HOGY 2018 JANUÁR 1-JÉTŐL ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSRE KÖTELESEK A GAZDÁLKODÓ TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ ALAPÍTVÁNYOK, EGYESÜLETEK IS!

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény alapján 2018. január 1-jétől elektronikus ügyintézésre kötelesek a gazdálkodó tevékenységet folytató alapítványok és egyesületek.

A kötelezettség Cégkapu regisztrációval teljesíthető, amelynek végső határideje 2017. december 31.

A regisztrációhoz e-mail cím megadása szükséges és már meglévő Ügyfélkapus regisztráció, ezután lehet majd belépni a HTTPS://CEGKAPU.GOV.HU címre.
A regisztráció során szükséges megadni az elektronikus elérhetőségeket, így a hivatalos e-mail címet, telefonszámot is. A megadott e-mail cím lesz az elektronikus kapcsolattartás címe, tehát a hivatalos dokumentumok is erre fognak érkezni.
A kötelezően feltöltendő dokumentumok: bírósági kivonat, alapszabály/alapító okirat (képviselő által aláírva), aláírási címpéldány.

Hasznos információk találhatók a cégkapu alkalmazás használatáról a következő linkről megnyitható dokumentumban:

Kattintson ide!


Hadisírokat gondoztak és történelmi betekintést kaptak a táborozó diákok

A képes beszámoló a szövegre kattintva megjelenik.Tisztelt Városszépítő és -Védő Egyesületek !

A Nemzeti Panteon Alapítvány Felhívással fordul Önökhöz !
Alapítványunk célja:
- jeles kulturális, tudományos, társadalmi és egyházi személyek sírjainak gondozása
- mártírok, vértanúk sírjának valamint
- a magyar vonatkozású kultúrtörténeti, tudományos, és művészeti értékkel bíró sírok, emlékhelyek felkutatása, megóvása ,
- fenti témakörökben ismeretterjesztő kiadványok kiadása.
A fenti célok megvalósítására a Kuratórium Pályázatot írt ki !
A feltételei a https://nemzetipanteon.hu/regi/dok/palyazati_felhivas_uj.pdf
linken érhető el.

Várjuk pályázataikat, javaslataikat, az alábbi elérhetőségen:
Vándor Éva titkár
06-20-248-6683
ve.vandor.eva@gmail.com

Az Alapítvány Kuratóriuma
Híradás az idei Ifjúsági táborról a 10:45 perctől.


A kecskeméti ifjúsági táborról készült videóriport.
Sor került az idei

"Virágos Magyarországért"
díjak átadására!


A két Szövetségünk által is díjazott település:
Sárospatak és Zebegény
Gratulálunk az elismerésben részesülteknek!Most elérkezett a szomorú időszak, nevezetesen folyik a Szeged, Bihari utca 1. sz. ház bontása.

A bontás jelenleg folyik. 36 lakásos ház épül a helyén.

Búcsú a szegedi Bihari utca és Dankó Pista utca sarki háztól
(1881-2017)


„Klein úr szatócs-üzlete a Liget és a Hangász…. utca sarkán volt.

Négy téglalépcsőn kellett fölmenni, a kihajtott ajtók bádoglemezeire ementáli sajt meg szalámi volt pingálva. Egy lovaglócsizmában, és zsakettban kódorgó, dila (megj.: bugyuta, félkallantyús) festő, bizonyos Kálmán Kálmán csinálta, egy csücskös-zacskó ecetes-hagymás heringért. A halakat sorjában a szájába csúsztatta, és rágás nélkül nyelte le. Azután ez a Kálmán úr a fateátrumban kötött ki, ahol képes volt egy éjszaka megfesteni egy egész erdő kulisszáit a színpadra, csak borral meg kvarglival kellett jól tartani......"
Csemer Géza: Szögény Dankó Pista c. életregényéből


A ház történetének részletes leírása ide kattintva megnyílik.
2019. január 06-án választmányunk tagját Tanai Károlyné Böbét, Sümeg díszpolgárává avatták.

Idézet a méltatásból:

Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 333/2018.(X. 31.) önkormányzati határozatával Díszpolgári Címet adományozott városunk életében kifejtett magas színvonalú, több évtizedes példaértékű munkásságának elismeréseként Tanai Károlyné részére.


Minden városvédő nevében szívből gratulálunk!

„Minden ember annyit ér, amennyit önmagából adni tud egy közösségnek!”

Nincs a világon talán annál jobb érzés, mint amikor hat évtized munkássága egy
elismerésben teljesedik ki.
Így volt ez január első vasárnapján Sümegen, amikor Tanai Károlynét – Böbét –
Böbe nénit - Sümeg díszpolgárává avatták. A Kisfaludy Sándor Művelődési
Központban 2018. január 06-án tartották Sümeg Város napi ünnepségét, mely
esemény keretén belül az önkormányzat által alapított díjak átadására is sor került.
Sümeg 1984. január 06-án kapta meg újra a városi rangot és várossá
nyilvánításának évfordulóját mindig egy ünnepséggel teszik emlékezetessé.
A zsúfolásig megtelt teremben büszkén ültünk Böbe mögött és végtelenül nagy
megtiszteltetésnek éreztük, hogy életének ebben a fontos pillanatában vele együtt
ünnepelhettünk. Lépten – nyomon azt láttuk, hogy a város lakói, ismerősök,
tanítványok gratulálnak mindenki Böbe nénijének.
Nagyon megható volt, amikor polgármester úr és jegyző asszony átadta a díszpolgári
oklevelet és ajándékot, Böbe életútját összefoglaló méltatás után. Természetesen a
köszönő beszéd sem maradt el az ünnepelt részéről, és bizony a meghatottság
érződött a kitüntetett hangján. Majd a díjátadás után a helyi televízió által készített
riportot játszották le.
Egy végtelenül szerény, de a helyi közösség életében mély nyomot hagyó hölgy
életében tekinthettünk bele a riport során. Hatvan évet ölel át tevékenysége, a
közéletben való részvétele, amely követendő példa lehet mindenki számára.
A díszpolgári címet Sümeg város nevelési és kulturális életében kifejtett magas
színvonalú, több évtizedes példaértékű munkásságának elismeréséül kapta Böbe
néni. A Sümegi Városvédő és Szépítő Egyesület alapítója, titkára, majd elnöke
(jelenleg tiszteletbeli elnöke), a Város- és Faluvédők Szövetsége (Hungaria Nostra)
Podmaniczky-díjas választmányi tagja; a Kisfaludy Körben végzett munkája, a
hivatása mellett kiemelkedő szerepet játszott és játszik az életében.
Munkájának elismerése talán segíthet és utat mutathat minden városvédő részére,
hogy minden körülmény között érdemes a városszépítő-városvédő munkát csinálni.
Gratulálunk Böbének, kívánunk neki tartalmas, egészségben gazdag további
nyugdíjas éveket! Büszkék vagyunk rá, köszönjük, hogy a barátai lehettünk és
reméljük, hogy még nagyon sokáig együtt dolgozhatunk!
A beszédét az alábbi mondattal fejezte be:
„Életemnek volt egy nagy mottója és azt el kell mondanom, hogy:
Minden ember annyit ér, amennyit önmagából adni tud egy közösségnek!”
Az ünnepségen Kisfaludy Sándor Emlékplakettet kapott a város megújításában,
szépítésében és kulturális életében kifejtett magas színvonalú, aktív munkásságának
elismeréseként a Sümegi Városvédő és Szépítő Egyesület.

Bődi Lívia, SzombathelyXXXVII. ORSZÁGOS TALÁLKOZÓ ÉS SZAKMAI KONFERENCIA KÉPRIPORTJA
Szombathely 2018. julius 12-14


(A képre és a szövegre kattintva is 1-1 híradás jelenik meg)Újsághír a kecskeméti ifjú városvédők táboráról.MEGJELENT A VÁROSVÉDŐ HÍRLEVÉL II. SZÁMA
Innen letölthető.Idén a Fényes Elek-díj egyik kitüntetettje Széphegyi László alelnökünk, aki Dukrét Géza elnöktől vette át az elismeréstl

GRATULÁLUNK!Még nincs szöveg...2020. évi beszámolóKeresés a honlapon